Majoitusehdot

 

Voimaantulo

Nämä ehdot koskevat kaikkia House & Marine Finland Oy:n ja Itämajoitus Oy:n, jäljempänä ”Majoittaja” tarjoamia majoitusratkaisuita asiakkailleen. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia tässä dokumentissa mainittuja ehtoja varatessaan majoitusta ja koko majoitusaikana. Majoitus katsotaan varatuksi, kun asiakas allekirjoittaa majoitussopimuksen TAI vastaa myöntävästi saamaansa majoitustarjoukseen riippumatta majoitustarjouksen toimitustavasta. Majoitus voidaan vahvistaa kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti tai puhelimitse Majoittajalle.

Majoittaja sitoutuu majoittamaan asiakasta majoituskohteessa sopimuksen mukaan ja ylläpitämään majoituskohteen varustelua ja kalustusta, koko majoituksen ajan. Mikäli majoituskohteessa ilmenneen ongelman vuoksi, asuminen kohteessa on tullut mahdottomaksi, majoittaja pyrkii etsimään asiakkaalle uuden samankaltaisen majoituskohteen lähialueelta.
 

Majoituskohteet, varustelu ja kalustus

Majoituskohteiden varustelutaso vaihtelee asuntojen välillä asunnon koosta ja pohjaratkaisusta riippuen, mutta seuraavat varusteet kuuluvat kaikkiin asuntoihin:
 

-          Matot

-          Verhot

-          Valaisimet

-          Astiasto

-          Ruokailuvälineet

-          Ruoanlaittovälineet

-          Sängyt

-          Yöpöydät

-          Liinavaatteet

-          Sohvaryhmä

-          Jakkarat

-          Kahvinkeitin

-          Vedenkeitin

-          Sohvapöytä

-          Ruokailuryhmä

-          Televisio

-          Mikroaaltouuni

 

Majoitukseen kuuluu myös edeltävien lisäksi kohteen lämmitys, vesi ja sähkönkulutus normaalien käyttötarpeiden rajoissa. Esimerkiksi jos asujat tuovat kohteeseen oman lisälämmittimen, niin kohteen sähkönkulutus nousee merkittävästi ja normaalin sähkönkulutuksen ylittävä osa tullaan laskuttamaan asiakkaalta. Normaaliksi kustannukseksi lasketaan majoituskäytössä olevan kohteen käyttökustannushistoria.

 

Majoituksen aikana

Majoittaja tarjoaa majoitusta ympäri Suomen erilaisissa taloyhtiöissä ja taloissa. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että kaikki majoituskohteen asujat tutustuvat taloyhtiöiden ilmoitustauluihin, jossa on yleensä esillä yhtiön järjestyssäännöt ja muuta tärkeää tietoja taloyhtiössä asuville. Jos järjestyssääntöjä ei ole esillä, on asujien ilmoitettava tästä Majoittajalle, jotta järjestyssäännöt saadaan asujien nähtäväksi.

Majoitusaikana asujien tulee noudattaa kohteen taloyhtiön järjestyssääntöjä ja toimia myös Majoittajan antaman lisäohjeistuksen mukaisesti. Asujat toimivat kohteessa asunnon varusteita, tiloja ja taloyhtiön yhteisiä alueita kunnioittaen, sekä ilmoittavat Majoittajalle välittömästi mahdollisista vahingoista, vesivuodoista, kulumisista, rikkoutumisista tai varustelun puutteista. Ilmoitus tulee tehdä riippumatta siitä, oliko vahinko, rikkoutuminen tai puute asujien itseaiheutettu vai ei. Asujien tulee myös ilmoittaa heti Majoittajalle kaikki sellainen tieto, jonka ilmoittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa asunnolle lisävaurioita ja sitä kautta Majoittajalle lisäkustannuksia.

Majoituskohteiden vahingoista, mitkä eivät ole aiheutuneet asumisen normaalista kulumisesta johtuen, Majoittaja laskuttaa asiakasta vahinkojen suuruuden mukaan. Majoituskohdetta ei asiakas saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, ilman erillistä lupaa Majoittajalta.

 

Kotieläimet

Kotieläimiä ei saa tuoda majoituskohteisiin ilman Majoittajan erillistä lupaa.

 

Tupakointi ja huumausaineet

Tupakointi ja huumausaineiden käyttö on ehdottomasti kielletty asunnon ja taloyhtiön sisätiloissa, sekä parvekkeilla niissä taloyhtiöissä, missä se on kielletty.

 

Majoituskohteen avaimet

Majoittaja ja Asiakas sopivat majoituskohteen luovutuksen yhteydessä, mistä asiakas saa kohteeseen avaimet ja kulkutunnisteet. Asiakas on vastuussa kaikista asiakkaalle luovutetuista avaimista ja kulkutunnisteista. Asiakas ymmärtää, että avaimien tai kulkutunnisteiden häviämisestä ei seuraa pelkästään avaimien ja tunnisteiden uusinta vaan kohteen lukkojen uudelleensarjoittaminen, mikä laskutetaan asiakkaalta.

 

Siivouspalvelu

Majoittaja tarjoaa kohteisiinsa myös tarvittaessa siivouspalvelua. Siivouspalvelu toimitetaan 2 tai 4 kalenteriviikon välein. Asujien tulisi varmistaa, että siivouspalvelun suorittamiseksi kohteen lattiapinnoilla ei ole asujien omia tavaroita, jotta lattiapintojen puhdistaminen on vaivatonta. Jos asujien tavaroita on lattiapinnoilla tai muutoin estämässä tilojen pudistamista, niin siivouspalvelun suorittajat siirtävät asujien henkilökohtaisia tavaroita, jotta siivoaminen onnistuu. Siivouspalvelun suorittamisajankohtaa ei erikseen ilmoiteta asujille ja siistijät käyttävät omaa avainta asuntoon pääsemiseksi. Asujien ei tarvitse olla paikalla siivouspalvelun aikana, mutta heidän ei myöskään tarvitse poistua kohteesta palvelun ajaksi. Asiakas voi esittää toiveita siivouspalvelun ajankohdasta, mutta Majoittaja ei takaa erityistoiveiden onnistumista.

 

Huolto- ja tarkastustoimenpiteet

Majoittaja varaa oikeuden suorittaa huolto- ja tarkastustoimenpiteitä majoituskohteissa valitsemanaan ajankohtana. Näiden toimenpiteiden ajankohtia ei välttämättä ilmoiteta asujille ja majoittaja käyttää omia avaimiaan päästäkseen kohteeseen. Asujien ei tarvitse olla näiden toimenpiteiden aikana paikalla, mutta heidän ei myös tarvitse poistua kohteesta niiden ajaksi.

 

Majoituksen päättyminen

Majoitus päättyy, kun asiakas on tyhjentänyt asunnon omista tavaroista ja tarvikkeistaan ja palauttanut kaikki majoituskohteen avaimet majoittajalle tai sen edustajalle ja majoittaja on suorittanut asuntoon lopputarkastuksen. Asujien tulee ottaa mukaansa kaikki henkilökohtaiset tavarat ja tarvikkeet, mitkä eivät olleet osa asunnon alkuperäistä tai myöhemmin lisättyä varustelua. Majoittaja toimii kohteisiin unohdettujen tavaroiden osalta parhaaksi katsomallaan tavalla ja arvokkaampia tavaroita säilytämme kohtuullisen ajan, jotta asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme saadakseen tavaran takaisin.

 

Majoituksen irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa majoituskohteen toistaiseksi voimassa olevat sopimukset päättymään minä tahansa hetkenä, mutta ilmoitus on tehtävä vähintään 4 täyttä viikkoa ennen majoituksen haluttua päättymisajankohtaa. Majoittaja laskuttaa asiakasta irtisanomisajankohdasta 4 täyttä viikkoa, riippumatta siitä onko majoituksen päättymisen velvoitteet hoidettu aiempana ajankohtana.

Majoittaja voi halutessaan irtisanoa majoitussopimuksen ilman erillistä syytä ja asiakkaan majoitus päättyy tällöin 2 täyden kalenteriviikon jälkeen.

 

Majoitussopimuksen purkautuminen

Jos majoitussopimuksen osapuolet törkeästi loukkaavat näitä majoitusehtoja, joko tahallisesti tai tahattomasti, niin sopimuksen osapuolilla on oikeus purkaa majoitussopimus välittömästi. Majoituksen purkautuessa majoittaja ottaa majoituskohteen hallintaansa välittömästi ja asujat voivat tulla noutamaan majoituskohteeseen jääneitä tavaroita majoittajan toimipisteestä.

 

Laskutus

Majoittaja laskuttaa asiakasta viikkoperusteisesti ja lähettää laskut asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

 

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Riitoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet toteavat, että Asiakkaan ja majoittajan välisessä sopimuksessa on kysymyksessä majoituspalvelujen myynti, johon ei sovelleta lakia asuinhuoneistojen vuokrauksesta. Tämän sopimuksen ehdoista tai sopimuksen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet ratkaisee Etelä-Karjalan käräjäoikeus, mikäli asiakas ja majoittaja eivät pääse riitatilanteessa sopuun.

Mikäli Suomen laki on näiden majoitusehtojen kanssa ristiriidassa, niin silloin sovelletaan Suomen lakia niiden ehtojen osalta, mitkä ovat ristiriidassa. Yksittäinen ristiriita ei tee majoitusehtojen muita ehtoja pätemättömäksi.

 

Force majeure – ylivoimainen este

On sopimusoikeudessa tarkoitettu sopimusosapuolista riippumaton este sopimusehtojen täyttämiseksi. Tällainen este on erittäin poikkeuksellinen tapahtuma tai asia mikä estää sopimuksen molempia tai toista osapuolta täyttämästä sopimuksen velvoitteitaan. Jos tämä tapahtuma katsotaan ”Force majeure” kaltaiseksi tapahtumaksi, niin sopimusosapuolia ei velvoiteta täyttämään velvoitteitaan niiltä, osin kun ”Force majeure” sen estää.